Victoria Starch d.o.o.

Victoria Starch, najmlađa kompanija članica u okviru poslovnog sistema Victoria Group,  započela je  kontinuiranu proizvodnju agro peleta, tj. peleta od poljoprivredne biomase, sredinom 2013. godine.

Agro pelet je proizvod cilindričnog oblika, glatke strukture, bez mirisa. Dobija se presovanjem biomase - žetvenih ostataka (slame soje, pšenice i uljane repice) pod visokim pritiskom, bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava. Na ovaj način se postiže održivo korišćenje poljoprivredne biomase kao jednog od obnovljivih izvora energije.

Agro pelet ima dve osnovne primene: služi za sagorevanje u kotlovima i kao prostirka za uzgoj životinja. Shodno tome, Victoria Starch je tržištu ponudila dva proizvoda koja se isporučuju u pakovanjima od 15 kg, 25 kg, 1 t i rinfuz.

Energetski pelet je agro pelet od žetvenih ostataka sa sadržajem sojine slame min. 50%. Pelet je ekonomski isplativ i ekološki prihvatljiv energent za najširu primenu. Može se koristiti u pećima za individualne korisnike i javne ustanove na agro pelet, kao i pećima za pelet sa mehaničkim čišćenjem rešetke. Sagorevanjem peleta stvara se ista količina CO2 koliku je biomasa koristila prilikom svog „rasta“, pa se zbog toga pelet ubraja u CO2 neutralne izvore energije. Nema sumpora u svom sastavu, stoga ni emisije sumpornih oksida u vazduh. Visoko je efikasno gorivo u industrijskim kotlovima na čvrsto gorivo. Specifikaciju energetskog peleta možete pogledati ovde.

Pelet za prostirku se proizvodi od pšenične slame. Kao čist prirodni proizvod visoke higijenske vrednosti najbolji je proizvod za životinjsku prostirku. Koristi se kod uzgoja pilića, koka nosilja, ćurki, idealna je podloga za konje i druge životinje. Proces proizvodnje peleta se odvija na 92◦C, čime je proizvod u potpunosti mikrobiološki bezbedan. Upijajuća moć peleta veća je devet puta u odnosu na slamu, čime se omogućava veći komfor za životinje koje ostaju na suvoj podlozi. Bolji uslovi uzgoja usled velike absorpcione moći peleta rezultiraju većim prinosem i smanjenim mortalitetom živine. Pored toga, korišćenje peleta kao prostirke donosi i niz drugih prednosti među kojima su: eliminacija mirisa u objektima za uzgoj, lakše i brže čišćenje objekta, kao i manja količina otpada koji se jednostavnije i efikasnije koristi kao đubrivo.

Specifikaciju peleta za prostirku možete pogledati ovde.
Brošuru o ovom proizvodu možete pogledati ovde.
Video prilog o prednostima upotrebe agro peleta kao prostirke za životinje možete pogledati ovde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljnije informacije o proizvodima možete dobiti na brojeve telefona 023/315-5050 i 063/301-117, kao i besplatnim pozivom call centra na 0800 333 330 svakim radnim danom od 8h do 16h.

VICTORIA STARCH DOO ZRENJANIN
Petra Drapšina 1
23000 Zrenjanin