Informacije za akcionare i investitore

SP Laboratorija ulazi u poslovni sistem Victoria Group 2002. godine u sklopu fabrike za preradu soje, Sojaprotein, nakon njene privatizacije. Zahvaljujući svojim kapacitetima i stručnosti, 2005. godine postaje nezavisna kompanija članica Victoria Group, čiji vlasnički udeo u SP Laboratoriji iznosi 100%.

Za više informacija pogledajte:

Finansijske podatke o poslovanju SP Laboratorije

Obaveštenja za Skupštinu akcionara