Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

28.01.2019
Victoria Group je već godinama jedan od najvećih izvoznika Srbije, a svoju poziciju među kompanijama koje najviše doprinose spoljnotrgovinskom bilansu naše zemlje potvrdila je i 2018. godine.