Godinu dana rada AgroPort centra u Bačkoj Palanci

Godinu dana rada AgroPort centra u Bačkoj Palanci obeleženo je 26. juna. Tom prilikom kompanije Victoria Logistic i Luka Bačka Palanka ugostile su poslovne partnere uz organizovani obilazak i  predstavljanje ponude. O uslugama i do sada postignutim rezultatima govorio je Vladimir Grujičić, direktor Luke Bačka Palanka i direktor sektora skladištenja Victoria Logistic.

U prvoj godini poslovanja AgroPort centra prekrcano je 330.000 t merkantilnih roba i mineralnog đubriva, i upakovano je 100.000 t mineralnog đubriva. Potpisani su ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji sa gotovo svim kompanijama koje se bave izvozom i uvozom u agro sektoru. Realizovana su i značajna ulaganja u infrastrukturu kojima je povećan kapacitet i podignut nivo usluge: remont linije 25/1 za pakovanje mineralnog đubriva, remont automatske linije za pakovanje BIG BAG vreća, ugradnja novih sita za doradu materijala i renoviranje dela skladišnih kapaciteta.

„Ukupan izvoz uljarica i žitarica Dunavom prošle godine iznosio je 3,5 miliona, tako da je učešće AgroPort centra bilo oko deset procenata. I u narednom periodu planiramo dalje investicije kojima ćemo razvijati naš logistički centar. Cilj nam je da sledeće godine ostvarimo prekrcaj od 500.000 t merkantilnih roba", izjavio je Vladimir Grujičić.

Uz skladišne kapacitete od 55.000t i silos u neposrednoj blizini kapaciteta 25.000t, u AgroPort centru moguće je upakovati razne vrste merkantilnih roba. Pored  skladištenja zrna, pruža se i usluga dorade kvaliteta zrna: čišćenje, sušenje, fumigacija, razdvajanje zrna po kvalitetu. Obezbeđena je i kvantitativna i kvalitativna sigurnost zrna i praćenje temperature zrna 24h. Kapacitet prijema iznosi 1.500 t/dan, kapacitet sušenja 600-700 t/dan, a kapacitet otpreme 2.000 t/dan. Uz uzorkovanje automatskom vakum sondom, postoji mogućnost provere svih uzoraka u SP Laboratoriji.

AgroPort raspolaže i podnim skladištem kapaciteta 30.000t u samoj Luci Bačka Palanka. U okviru lučkih usluga moguć je ukrcaj, odnosno iskrcaj dva plovila istovremeno, uz kapacitet iskrcaja plovila od 3.000 t/dan, i prijem preko 50 kamiona dnevno.

Za uslužno pakovanje veštačkog đubriva AgroPort centar obezbeđuje neophodnu ambalažu, ali i opciju organizovanog transporta do krajnje adrese. Ukupan kapacitet pakovanja mineralnih đubriva je 900 t/dan.

Video prilog o AgroPort centru možete pogledati ovde.

Galeriju slika sa obeležavanja godinu dana rada AgroPort centra možete pogledati ovde.

Brošura o uslugama AgroPort centra nalazi se na ovom liku.