STRATEŠKA POZICIJA

Veza sa državama od Severnog do Crnog mora preko panevropskog Koridora 7 obezbeđuje Luci Bačka Palanka izuzetnu stratešku poziciju.

DELATNOST

Osnovna delatnost Luke Bačka Palanka je pružanje lučkih usluga, a dodatna delatnost je proizvodnja i prodaja građevinskih materijala.

Kompanije Victoria Logistic i Luka Bačka Palanka predstavljaju usluge i kapacitete AgroPort logističkog centra.