Građevinski materijali

Pored pružanja lučkih usluga, Luka Bačka Palanka je razvila dodatnu delatnost – proizvodnju i prodaju građevinskih materijala. U ponudi kompanije se nalaze:

 • PESAK
 • PRIRODNI ŠLJUNAK
 • SEPARISANI ŠLJUNAK – atestirani separisani šljunak izuzetnog kvaliteta proizvodi se u sledećim frakcijama:
  - FRAKCIJA I ( 0-4 mm)
  - FRAKCIJA II (4-8 mm)
  - FRAKCIJA III (8-16 mm)
  - FRAKCIJA IV (>16 mm)
 • BETON – Proizvodnja gotovog betona standardnih marki, kao i betona prema posebnim zahtevima kupaca i graditelja vrši se preko Wiggert proizvodne linije kapaciteta 16m²/h i dva miksera kapaciteta 8m² i 6m². Kompjuterski sistem dozira sve sastojke betonske smeše prema zadatoj recepturi kako bi se dobila projektovana marka betona, koji se svež isporučuje na gradilište.