Kontakt

Luka-Bačka Palanka DOO
Industrijska zona 35
21400 Bačka Palanka
Tel: +381 21 60 40 064
Fax: +381 21 60 40 064

Direktor
Vladimir Grujičić
+381 21 60 40 064
vladimir.grujicic@victoriagroup.rs

Rukovodilac operacija
Adrijana Bogdanov
adrijana.bogdanov@victoriagroup.rs

Šef uslužno-tehničkog sektora
Sofija Činčurak
+381 63 410 239
sofija.cincurak@victoriagroup.rs