O nama

Luka Bačka Palanka smeštena je na levoj obali reke Dunav, na 1295. kilometru njegovog toka, u agrarnoj oblasti Južne Bačke. Odlikuje je izuzetna strateška pozicija zahvaljujući vezi sa panevropskim Koridorom 7 (rečno-kanalski sistem Rajna-Majna-Dunav) koji je spaja sa državama od Severnog do Crnog mora. Strateškoj poziciji doprinosi i neposredna blizina magistralnog puta Novi Sad-Sombor-Osijek, blizina autoputa Beograd-Subotica na udaljenosti 45km i Beograd-Zagreb udaljenog 30km, kao i železnički kolosek na samo 5km udaljenosti od luke.

Luka Bačka Palanka bavi se:

  • Pružanjem lučkih usluga i to:

    - Nautičkih usluga: privezivanje i odvezivanje plovila, pilotaža, boksaža, prihvat i opsluživanje plovila na sidrištu, snabdevanje plovila i posade;

    - Transportnih usluga: ukrcavanje, iskrcavanje, prekrcavanje, prenos i slaganje tereta, skladištenje, deponovanje i transportne operacije u zavisnosti od vrste tereta, priprema i objedinjavanje tereta za transport;

  • Proizvodnjom i prodajom građevinskog materijala: šljunka, peska i betona.

 

Luka koristi 322 m uređene operativne obale, portalnu dizalicu, lučki mobilni kran, plovnu dizalicu i lučki potiskivač. Dubina vode u lučkom bazenu se kreće od 3,93m do 8,86m. Prosečna veličina plovila prekrcanog u luci je dužine 90m, širine 11m, nosivosti 1500t i gaza 2,5m.

Kompanija posluje kao samostalno preduzeće od 2002. godine, a članica Victoria Group postaje 2006. godine. Zahvaljujući raspoloživim kapacitetima luka ima mogućnost ostvarivanja pretovara od 500.000 tona godišnje različitih vrsta tereta. Dobri poslovni rezultati Luke Bačka Palanka proističu iz kontinuiranih investicija, što dokazuje i ostvarena količina prekrcaja od preko 290.000 tona u 2012. godini.