Misija, vizija i korporativne vrednosti

Luka Bačka Palanka, kao deo poslovnog sistema Victoria Group, deli misiju, viziju i korporativne vrednosti koje su ustanovljene na nivou grupe i svih njenih članica.

Misija:

Mi smo odgovorna kompanija koja sarađuje i podržava poljoprivrednu zajednicu stvarajući vrednost za sve učesnike u lancu snabdevanja.

Prepoznati smo kao pouzdan partner sa proizvodnim portfoliom visokog kvaliteta.

Svoju misiju ispunjavamo sa zaposlenima i poslovnim partnerima, koji afirmišu naše korporativne vrednosti i stvaraju radno i poslovno okruženje zasnovano na saradnji, poverenju, podsticanju i nagrađivanju uspeha.

Vizija:

Biti regionalni lider u agroindustriji. Kroz vertikalnu i horizontalnu integraciju, usklađujemo naše resurse, preduzetničke sposobnosti i naš jedinstven odnos sa poljoprivrednom zajednicom u stvaranju vrednosti za kompaniju, partnere i društvo.

Korporativne vrednosti:

  • Timski rad
  • Integritet
  • Pouzdanost
  • Visok kvalitet
  • Dugoročna partnerstva
  • Društvena odgovornost

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta Luke Bačka Palnka