KOMPANIJE ČLANICE VICTORIA GROUP

Kompanije u sastavu Victoria Group su međusobno strateški povezane. Njihova sinergija predstavlja ključ našeg uspeha, rasta  i održivog poslovanja na domaćem i evropskom tržištu.