Victoria Group

Victoria Group je jedna od vodećih kompanija u oblasti agroindustrije i jedan od najvećih prerađivača, izvoznika i investitora u Srbiji i regionu. U okviru grupacije posluje deset kompanija članica, sinergetski povezanih u poslovni sistem. Od svog osnivanja strateški razvija svoju osnovnu delatnost u agroindustriji, koja obuhvata:

- Otkup i trgovinu uljaricama i žitaricama;
- Preradu uljarica i proizvodnju gotovih i polugotovih proizvoda za ljudsku i životinjsku upotrebu;
- Proizvodnju hrane za životinje, hemofarmaceutskih i bioloških proizvoda za primenu u veterinarskoj medicini.

Značajno učešće u oblasti agrara i ukupnoj privredi Srbije, Victoria Group ostvaruje strateškim pristupom poljoprivredi, pružanjem najvišeg kvaliteta u svim segmentima poslovanja, kontinuiranim investicijama i tehnološki najsavremenijem sistemom proizvodnje. Od svog osnivanja 2001. godine, kompanija konstantno raste i razvija se, dosledno sledeći svoju viziju osvajanja liderske pozicije u agroindustriji regiona. Danas Victoria Group zapošljava 1500 ljudi u osam lokalnih zajednica, a kao pouzdan partner uspešno sarađuje sa više od 40.000 poljoprivrednika preko 300 kooperanata.

Sa preko 250 miliona evra realizovanih investicija u razvoj svojih proizvodnih kapaciteta, Victoria Group predstavlja važnu pokretačku snagu domaćeg agrara. Naši proizvodi se plasiraju na 53 tržišta širom sveta, od čega čak 80% odlazi na tržište Evropske unije, pri čemu se kompanija ubraja u najveće neto izvoznike u Srbiji.

Victoria Group je do sada osvojila brojne nagrade za kvalitet proizvoda, uspešno poslovanje, ali i društvenu odgovornost. Kompanija je obezbedila pomoć za preko 1.000 pojedinaca i organizacija, izdvojivši 2 miliona evra u poslednjih pet godina kao finansijsku podršku najugroženijim grupama stanovništva i razvoju lokalnih zajednica.