Kontakt za medije

Sektor za korporativne komunikacije Victoria Group

tel.: 011 3532 730

mail: vgkomunikacije@victoriagroup.rs

Bulevar Mihajla Pupina 115b

11070 Novi Beograd