PRETOVARNE USLUGE (UKRCAJ/ISKRCAJ)

Pretovar roba se vrši preko portalne dizalice GANZ 6/12, lučkog mobilnog krana SENNEBOGEN i plovne dizalice SCHWIMMKRAN 3.  Luka Bačka Palanka pruža uslugu pretovara svih vrsta rasutih i generalnih tereta:

 • Rinfuzna roba – žitarice, uljarice, sojina i suncokretova sačma, mineralno đubrivo, šljunak, idustrijsko bilje i dr.
 • Proizvodi crne metalurgije pakovani: u koturu, šipkama, u balama, vezano u trake.
 • Teški tereti - mašine i delovi mašina (pojedinačne težine 3-12 t)
 • Razni pakovani komadni tereti:
  - Tereti u sanducima i paketima (do 3 t)
  - Tereti u balama i vezama (do 3 t)
  - Tereti u buradima (do 1000 kg)
  - Tereti u vrećama (do 1000 kg)
  - Ostali komadni tereti (do 3 t)
  - Tereti na paletama (do 2 t)
 • Drvo i proizvodi od drveta