Dva „kolosa“ na ukrcaju u Luci Bačka Palanka

Proteklog vikenda u Luku Bačka Palanka na ukrcaj su istovremeno prispela dva „kolosa“ među plovnim objektima, dužine 135 m i širine 11,45 m. U zadatom roku u samohotku Bosco, koja je stigla sa 615 t suncokreta, dotovareno je 1.381 t ove uljarice. Paralelno na drugom keju, u samohotku Avalon ukrcano je 2.248 t sojinih proteinskih koncentrata (SPC) za Sojaprotein, što je ujedno prvi transport ovog proizvoda naše sojare u Roterdam. Specifičnost posla sa ukrcajem SPC-a se ogledao u tome što je u luci takođe prvi put vršeno debagiranje na zahtev krcatelja. Naime, roba dopremljena u big bag-ovima ukrcana je i otpremljena u rasutom stanju.